เพื่อมสุขอนามัยด้วยน้ำและอากาศOzone

ดับกลิ่น / ฆ่าเชื้อด้วยOzone

ปลอดภัยทั้งคนและโลก

เพียงแค่ใช้ Ozoneส่งผลฆ่าเชื้อโรค,กำจัดกลิ่นและปลอดภัย

Ozoneคืออะไร?

เป็นสารที่มีความปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
มีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อและกำจัดกลิ่น

ชั้นOzoneอยู่สูงจากพื้นดินประมาณ 25 กม
และปกป้องมนุษย์จากรังสี Ultra Violet

Ozoneเป็นสารก๊าซ
ที่ประกอบด้วยออกซิเจน ( O )3ปรมาณู

โมเลกุลของออกซิเจนที่ลอยอยู่บนท้องฟ้า (O2)
สลายตัวโดยรังสีอัลตราไวโอเลตเป็นอะตอมของออกซิเจน (O)
พันธะกับโมเลกุลของออกซิเจนอื่น ๆ
กลายเป็นโอโซน (O3)

Ozoneมีคุณสมบัติ
จะกลับคืนสู่ออกซิเจน (O2)

อะตอมออกซิเจน
ที่ปล่อยออกมา (O)

ทำให้เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่น
กับสารรอบข้าง

ทำปฏิกิริยากับกลิ่นไม่ดีและแบคทีเรียร้าย

แล้วทำให้ดับกลิ่นและฆ่าเชื้อ

อีกทั้งยังเป็นสารที่ไม่ตกค้างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเรียกได้ว่าเป็นสารที่สะอาด

ลักษณะพิเศษ Ozone

ให้ผลลัพธ์ถึง 5 อย่างด้วยพลังออกซิไดซ์ที่มากล้น

1. ดับกลิ่น

มีผลในการดับกลิ่นที่ดีโดยใช้น้ำOzoneโดยตรง
กับแหล่งที่มาของกลิ่น

2. ฆ่าเชื้อ

ฆ่าเชื้อในเวลาอันสั้นและระงับการเน่าเสียในระยะยาวด้วยการใช้น้ำOzone

3. ฆ่าเชื้อแบคทีเรียในอากาศ

ฆ่าเชื้อแบคทีเรียในอากาศในสถานที่ทำงาน
ดับกลิ่นในเวลาเดียวกันได้โดยอากาศOzone

4. กำจัดเชื้อราและเมือก

ฆ่าเชื้อราการกำจัดเชื้อรา
เอาเมือกออกง่ายๆด้วยน้ำOzone

5. สารไล่แมลง

จากการใช้นำ้โอโซนและอากาศโอโซนอย่างพอเพียง
ก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมที่สะอาด
ทำให้แมลงศัตรูพืชเกิดขึ้นได้ยาก

กลไกพิเศษของคุณสมบัติOzone 1

กำจัดกลิ่น

กลิ่นที่เกิดจากอาหารเน่าเสีย
สาเหตุหลักคือ
เอมีนแอมโมเนียซัลไฟด์ ฯลฯ

เหล่านี้เกิดจาก
สลายตัวเองโดยเอนไซม์ของอาหารเองและในกระบวนการย่อยสลาย
โปรตีนโดยจุลินทรีย์

น้ำOzoneที่Ozoneละลายกับน้ำสลายตัวออกซิเดทีฟของสารที่มีกลิ่น

1. ทำความสะอาดสารที่มีกลิ่น
2. ฆ่าเชื้อจุลินทรีย์
3. สลายตัวออกซิเดทีฟของสารที่มีกลิ่น

1. ทำความสะอาดสารที่มีกลิ่น
2. ฆ่าเชื้อจุลินทรีย์
3. สลายตัวออกซิเดทีฟของสารที่มีกลิ่น

ทดลอง 1

ผลการทดสอบจริงจากน้ำโอโซน ที่มีฤิทธ์กำจัดกลิ่น
(งานวิจัยของเรา)

ผลการทดสอบจริง
จากน้ำโอโซน ที่มีฤิทธ์กำจัดกลิ่น(งานวิจัยของเรา)

 1. สร้างกลิ่นเน่าเสีย โดยนำน้ำที่บีบออกจากตัวปลา
  มาใส่ในจานเพาะเชื้อ
  และวางทิ้งไว้ในภาชนะที่อุณหภูมิ 60 ° C
 2. ตรวจวัดความเปลี่ยนแปลง
  1. จำนวนแบคทีเรีย
  2. ความเข้มของกลิ่น
  - ล้างจานเพาะเชื้อ2ครั้งด้วยน้ำประปา
  - เก็บในภาชนะที่อุณหภูมิ 60 ℃อีกครั้ง
 3. ทำแบบเดียวกันโดยใช้น้ำOzone

ผลที่ได้

 1. น้ำOzoneมีฤทธิ์
  ฆ่าเชื้อสูงมากกว่าน้ำประปา
 2. ฆ่าเชื้อด้วยน้ำOzone
  เกิดแบคทีเรียน้อยลงส่งผลกำจัดกลิ่นยาวนาน

วิธีการประเมินกลิ่น/แสดงความเข้มข้นกลิ่น6ขั้นตอน

กลิ่นเข้ม เนื้อหา
0 ไม่มีกลิ่น
1 กลิ่นที่ดมรับรู้ได้
2 กลิ่นที่ดมได้จางๆแต่แยกแยะไม่ออก
3 กลิ่นที่ดมแล้วแยกแยะออกมาได้
4 กลิ่นแรง
5 กลิ่นเข้มแรง

กลไกพิเศษของฤทธิ์Ozone2

กำจัดแบคทีเรีย

ในกรณีของคลอรีน
จะถูกกำจัดโดยผ่านผิวเซลล์(ผนังและม่าน)
ของแบคทีเรียและทำลายเฉพาะเอมไซม์ภายในเซลล์(ขณะฆ่าเชื้อ)

โอโซน
มีการออกซิไดซ์อย่างรุนแรงของออกซิเจน (O) ที่สร้างขึ้นระหว่างการสลายตัว
ความเสียหายโดยตรง / การทำลาย / การสลายตัวของผนังเซลล์แบคทีเรีย
ฆ่าและฆ่าเชื้อโดยการละลายส่วนประกอบภายในเซลล์

ฆ่าเชื้อได้อย่างรวดเร็ว
ยากจะเกิดแบคทีเรียดื้อยา

ทดลอง 2

กำจัดแบคทีเรีย

ในกรณีของคลอรีน
จะถูกกำจัดโดยผ่านผิวเซลล์(ผนังและม่าน)
ของแบคทีเรียและทำลายเฉพาะเอมไซม์ภายในเซลล์(ขณะฆ่าเชื้อ)

โอโซน
มีการออกซิไดซ์อย่างรุนแรงของออกซิเจน (O) ที่สร้างขึ้นระหว่างการสลายตัว
ความเสียหายโดยตรง / การทำลาย / การสลายตัวของผนังเซลล์แบคทีเรีย
ฆ่าและฆ่าเชื้อโดยการละลายส่วนประกอบภายในเซลล์

กำจัดแบคทีเรียโดยOzone

มีการออกซิไดซ์อย่างรุนแรงของออกซิเจน (O) ที่สร้างขึ้นระหว่างการสลายตัว
ความเสียหายโดยตรง / การทำลาย / การสลายตัวของผนังเซลล์แบคทีเรีย
ฆ่าและฆ่าเชื้อโดยการละลายส่วนประกอบภายในเซลล์

ฆ่าเชื้อได้อย่างรวดเร็ว
ยากจะเกิดแบคทีเรียดื้อยา

ตรวจสอบมือ นิ้วมือ

ฆ่าเชื้อมีผลดีมากโดยน้ำOzone

แบคทีเรียต่างๆที่มือ นิ้วมือ
ส่งผลให้ฆ่าเชื้อได้ในระดับ 0-4%โดยใช้น้ำOzon

กำจัดแบคทีเรีย

ผลการฆ่าเชื้อยังได้รับการยืนยันในการทดลองเพาะเลี้ยงในจานเพาะเชื้อ

ความปลอดภัยน้ำOzoneสำหรับสัตว์

การทดลองจริง
ความปลอดภัยของน้ำOzone
โดยใช้หนูหรือหนูแฮมสเตอร์ สำหรับกรณีของ
"ถ้าดื่มไปแล้ว"
"ถ้าบ้วนปาก"
"ถ้าสัมผัสบาดแผล"
"เมื่อสัมผัสมือ"

แต่ทว่า ยังไม่มีการทดลองการดื่มกับร่างกายมนุษย์
ดังนั้น กรุณาอย่าดื่มน้ำOzone

ผลกระทบต่อตาและผิวหนังของน้ำOzone

ยืนยันความปลอดภัยโดยใช้กับสัตว์

จำลองพฤติกรรม ทดสอบ ผลลัพธ์
หากดื่มอย่างต่อเนื่อง ทดสอบแนวโน้มซ้ำ ๆ (หนู) ไม่มีปัญหา
หากบ้วนปาก ทดสอบระคายเคืองเยื่อบุช่องปาก (หนูแฮมสเตอร์) ไม่มีปัญหา
ผลต่อบาดแผล ทดสอบการยับยั้งการก่อตัว ไม่มีปัญหา

 

ทดสอบระคายเคืองผิวหนัง(ทดสอบในเจ้าหน้าที่)

ผลกระทบต่อผิวหนัง ทดสอบในเจ้าหน้าที่
(24 คน 3 เดือน)
ไม่มีปัญหา

 

ใช้Ozoneได้ทุกที่

istockphoto-486476129-612x612_200-300pix
istockphoto-116377884-612x612_200-300pix
Cheering crowd at a concert
depositphotos_47106619-stock-photo-businessman-at-the-airport_200-300pix
High-pressure water hose for cleaning a food processing machine in a factory
previous arrow
next arrow

โอโซนสามารถปรับปรุงการจัดการด้านสุขอนามัยได้อย่างมากด้วยต้นทุนต่ำ / ปลอดภัย / ง่ายในทุกสถานการณ์

ที่สถานที่แปรรูปอาหาร
ส่วนผสมทำความสะอาดโดยน้ำโอโซนเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและความอร่อย
และล้างอุปกรณ์หรือช้อนส้อมเพื่อป้องกันอาหารเป็นพิษหรือการระบาดของแบคทีเรีย

ที่จุดเกิดภัยพิบัติ
โอโซนปกป้องสุขภาพของสมาชิกแพทย์
และสามารถรับรองสุขอนามัยของอุปกรณ์สำหรับกิจกรรมที่จำเป็น

ที่มีคนมาเยอะ
การจัดการสุขอนามัยในที่ที่มีคนมาเยอะทำได้ง่ายๆ ด้วยต้นทุนต่ำด้วยโอโซน

การควบคุม/กำจัดแบคทีเรียในโรงงานอาหารเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก

ดับกลิ่นและฆ่าเชื้อที่วางใจได้

เพื่อ "ความปลอดภัยของอาหาร"
ผู้ผลิตอาหาร / กระบวนการผลิตอาหารเป็นสิ่งที่สำคัญมาก

ใช้Ozoneสำหรับฆ่าเชื้อ, ดับกลิ่น, เก็บรักษาอาหาร ฯลฯ
ตอนนี้ใช้Ozoneในหลาย ๆ ที่มากขึ้นกว่าเดิม
Ozoneใช้งานในสถานที่สาธารณะหรือการฆ่าเชื้อในพื้นที่กว้าง

เสริมสร้างสุขอนามัยโดยฤทธิ์ในกำจัดกลิ่นและฆ่าเชื้อในระดับสูง
ใช้น้ำ / อากาศOzone

ปรับปรุงสุขอนามัยของพนักงาน

ให้ปลอดภัยและสดใหม่ในจัดเข้มงวดสุขอนามัย

จัดการสุขอนามัยในครัว
ใช้น้ำOzone
ที่มีความปลอดภัยสูงโดยไม่มีสารตกค้าง

มือ, ส่วนผสม, ภาชนะปรุงอาหาร,
ทำความสะอาดพื้นและท่อระบายน้ำ
ใช้งานได้น้ำOzone

กลิ่นปลาหายไป
Ozoneมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อและดับกลิ่น

การจัดการสุขอนามัยด้วยต้นทุนต่ำ

วัตถุดิบสดใหม่/สุขอนามัย

โรงงานแปรรูปอาหาร / ปลา ที่มีอาหารสดจำนวนมาก
เกิด กลิ่น เชื้อ ราเมือก ฯลฯ เกิดง่าย

แก้ปัญหาสุขอนามัยโดยรวมด้วยน้ำ / อากาศOzone

ความปลอดภัยและสุขอนามัยด้วยการทำความสะอาดที่วางใจได้

สุขอนามัยในครัวเป็นสำคัญ
เพื่ออาหารปลอดภัยและอร่อย

ทำความสะอาดส่วนผสม
ใช้น้ำOzoneรักษาความสดได้นานขึ้น

การป้องกันมลพิษทุติยภูมิ

จัดสุขอนามัยห้องครัว / ห้องสุขา ฯลฯใช้น้ำOzone
มีสุขอนามัยขึ้นเพื่อความปลอดภัยและความสะดวกสบาย

กำจัดกลิ่น, กำจัดเชื้อรา, และ เมือก ในห้องครัว
ทำความสะอาดห้องน้ำโดยใช้น้ำOzone

รักษาความสะอาดของสถานที่ด้วยน้ำโอโซน

ในครัวปิดอุปกรณ์ไม้ถูพื้นetc
ใช้น้ำOzoneทำความสะอาด

Ozoneมีความปลอดภัยสูงและเป็นที่นิยม

ปรับปรุงการจัดการด้านสุขอนามัยของรางน้ำและการจัดเก็บขยะ

ทำความสะอาดและกำจัดกลิ่น
ห้องครัว / ที่เก็บขยะ

ออกฤทธิ์กำจัดกลิ่นสูง
กลิ่นจะหายไป

ขจัดเมือกที่พื้นออกให้หมด
ที่เป็นปัญหาสะสมมายาวนาน

การจัดการด้านสุขภาพ / สุขอนามัยที่ภัยพิบัติ

การรมควันเสื้อผ้าทำงาน

ดับกลิ่นชุดทำงานและเชื้อโรคที่ไม่รู้จักที่เกิดขึ้นในพื้นที่ประสบภัย

การกลั้วคอและการอาบน้ำของสมาชิกแพทย์

กลั้วคอ อาบน้ำ และฆ่าเชื้อร่างกายด้วยน้ำโอโซน

การรมควันยานพาหนะและอุปกรณ์

การรมควันอุปกรณ์ขนาดใหญ่เช่นยานพาหนะ ฯลฯ ก็เป็นไปได้เช่นกัน

ปรับปรุงสุขอนามัยของห้องน้ำชั่วคราว

ปรับปรุงสุขอนามัยอย่างมากของห้องน้ำหรือห้องอาบน้ำชั่วคราวโดยน้ำโอโซนด้วยการทำความสะอาดตามปกติ

การจัดการสุขอนามัยในโรงพยาบาลหรือสถานที่ที่คนจำนวนมากมา

สถานที่ที่ต้องมีการจัดการสุขอนามัยที่เข้มงวด

สถานที่ต้องมีการจัดการสุขอนามัยที่เข้มงวดเช่น โรงพยาบาล สถานพยาบาลระยะยาว จัดการได้ง่ายด้วยโอโซน

การจัดการสุขอนามัยสำหรับสถานที่คนพลุกพล่าน

โอโซนป้องกันการติดเชื้อในอากาศที่สถานที่มีผู้คนจำนวนมากเช่น คอนเสิร์ตฮอลล์และโรงเรียน

สถานีขนส่งสาธารณะ

การขนส่งสาธารณะ ผู้คนมากมายมาและไป เป็นสถานที่ที่ต้องการสุขอนามัยที่เข้มงวด

Twin series Ozoneกำจัดกลิ่น

กว้างและสะอาด

1. ออกฤทธิ์แบบคู่ได้ทั้ง น้ำโอโซนและ Air Ozone
ทำงานสะอาดกำจัดกลิ่นและการฆ่าเชื้อใช้น้ำOzone

ทำความสะอาดพื้น, เครื่องใช้, ส่วนผสมโดยตรงกำจัดเชื้อราและเมือก

กำจัดกลิ่นอากาศOzone
กำจัดแบคทีเรียและกลิ่นในอากาศในช่วงเวลาที่ไม่มีใคร

2. ต้นทุนต่ำ
ใช้น้ำประปาและไฟฟ้าเท่านั้น
ทำน้ำOzoneจากน้ำประปาโดยตรงซึ่งประหยัดมาก

3. ทำงานอัตโนมัติด้วยตัวจับเวลา
ปล่อยอากาศOzoneออกโดยอัตโนมัติเมื่อไม่มีคน

Ozoneระงับกลิ่นSeriesพกพา

ใช้ง่ายได้กับทุกคนด้วย Cleaning Ozone Waterขนาดเล็กและน้ำหนักเบา

 1. ขนาดเล็กและน้ำหนักเบาพกพาได้สะดวก
 2. เคลื่อนย้ายได้ง่ายหนึ่งยูนิตรองรับได้หลายตำแหน่ง
 3. ปรับปรุงสุขอนามัย สำหรับปรุงอาหาร, ห้องครัว, ห้องสุขา ฯลฯ

 

Ozo Fresh Series

ฆ่าเชื้อ / ดับกลิ่น ในสถานที่หรือพื้นที่ที่ใช้น้ำOzoneไม่ได้

 1. ทำความสะอาดสถานที่ที่ใช้น้ำไม่ได้ครัวระบบแห้ง ฯลฯ
  เป่าอากาศOzone
  ดับกลิ่นและฆ่าเชื้อ
  พื้นและผนัง
  สถานที่ที่ใช้น้ำไม่ได้
  ห้องครัวแบบแห้งและที่นั่งสำหรับผู้ชมetc
 2. กำจัดกลิ่นด้วยOzoneความเข้มข้นต่ำ
  ที่ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ในระหว่างวันในเวลากลางคืนที่ไม่มีผู้คน
  รมOzoneความเข้มข้นสูงสามารถใช้เพื่อกำจัดกลิ่นและฆ่าเชื้อได้
 3. ทั้งน้ำโอโซนและน้ำอิเล็กโทรไลซ์ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ
  เพื่อกำจัดกลิ่นไม่พีงประสงค์ของห้องน้ำ ฯลฯ

  ห้องครัวและห้องเก็บขยะ
  อากาศOzoneฆ่าเชื้อแบคทีเรีย
  ในอากาศและดับกลิ่นได้
  ห้องน้ำ
  ปรับปริมาณOzone
  ที่เป่าออกตามระยะเวลาการใช้งาน
  สามารถดับกลิ่นและฆ่าเชื้อได้นาน 24 ชม

รายการสินค้า

Twin30/60

Twin30 Twin60
Number of ozone water faucets -3 -6
Number of ozone air outlets -6 4-15
Ozone air usage space -700m2 -1400m2
External dimensions 460(l)*640(h)*220(w)mm 920(l)*640(h)*220(w)mm
weight 17kg 18kg
Power supply AC100V(50/60Hz)
power consumption 150W(Max:250W) 190W(Max:290W)
Ozone water amount 30l/m 60l/m
Ozone water concentration 0.4-0.8mg/l 0.4-0.8mg/l
Working water pressure range 0.1-0.5Mpa 0.1-0.5Mpa
Ozone air blowout amount 1000mg/h 2000mg/h

Twin60PSA

Number of ozone water faucets -6
Number of ozone air outlets 4-15
Ozone air usage space -1400m2
External dimensions Gas Unit 430(l)*600(h)*200(w)mm
External dimensions Water Unit 310(l)*600(h)*200(w)mm
weight Gas Unit 21kg
weight Water Unit 11.5kg
Power supply AC100V(50/60Hz)
power consumption 250W
Ozone water amount 8-60l/m
Ozone water concentration 0.8±0.2mg/l
Working water pressure range 0.1-0.5Mpa
Ozone air blowout amount 2000mg/h

 

Additional functions
Ozone water concentration display,
water pressure display,
water amount display

Maximum amount of water varies depending on water pressure and piping.

the ozone water concentration may decrease if the maximum amount of water is exceeded.

Ozone Deodorant mini II G

Adopted by Tokyo Fire Department / หน่วยดับเพลิง / สถานที่เกิดภัยพิบัติ
ล้างมือ / น้ำยาบ้วนปาก
สำหรับแพทย์กำจัดกลิ่นและฆ่าเชื้อ
สำหรับยานพาหนะและอุปกรณ์

กำจัดกลิ่น / ฆ่าเชื้อ
สำหรับห้องน้ำ / ห้องอาบน้ำ ชั่วคราว

External dimensions (main body) 370(l)*400(h)*230(w)mm
weight 8kg
Power supply AC100V(50/60Hz)
power consumption 300W
Ozone water amount 4-12l/m
Ozone water concentration 0.4-0.8mg/l
Working water pressure range 0.1-0.5Mpa

Ozone is not generated when the amount of water is 4 L / m or less.

If it exceeds 12 L / m, the ozone concentration may decrease.

The temperature is 25 degrees and the water temperature is 20 degrees.

Ozone Deodorizing handy 8

External dimensions (main body) 290(l)*370(h)*195(w)mm
weight 5.8kg
Power supply AC100V(50/60Hz)
power consumption 45W
Ozone water amount 4-8l/m
Ozone water concentration 0.4-0.8mg/l
Working water pressure range 0.1-0.5Mpa

Ozone is not generated when the amount of water is 4 L / m or less.

If it exceeds 12 L / m, the ozone concentration may decrease.

The temperature is 25 degrees and the water temperature is 20 degrees.

Ozone Fresh 100

External dimensions (main body) 430(l)*430(h)*200(w)mm
Ozone generation: Fumigation 1000mg/h、500mg/h switch
Ozone generation: At low concentration 4mg/h-200mg/h 16 level switch
Blow air volume 20l/m
Number of ozone air outlets 15
Corresponding room size 700m2
Function Error display, parts replacement display, External output (error signal, fumigation signal), External control (blow-out ON / OFF)
weight 11kg
Power supply AC100V(50/60Hz)
power consumption 150W(Fumigation + during regeneration)、30W(At low concentration)

Ozone Fresh G500

Model OG46GT-D/OG46GT-K
Ozone generation 50/100/300/500mg/h
Air volume when ozone is generated 0.21m3/m
Outlet concentration 1.9/3.7/11.5/18.5ppm 20℃60%RH
Power supply AC100V(50/60Hz)
power consumption 35W
External dimensions (main body) 317(l)*212(h)*165(w)mm
weight 4.5kg
Timer 24h timer
Wide recommended range Max:160m3,Indoor
Operating temperature and humidity range 0-40℃

Ozone Fresh Mini

Model OG42GT
Power supply automobile battery 24V(12V)
Rated input voltage DC24V(12V)
Rated input current DC0.3V(0.5A)
Deodorizing method Deodorization with ozone and platinum oxidation catalyst
Operating temperature limit -10℃-60℃
Air flow 300l/m
weight 0.8kg

ความรู้ใช้Ozone

Ozone
คุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมEco-Friendly
พลังออกซิไดซ์สูง, สารไม่คงอยู่

ในกรณีที่ใช้งานไม่ถูกต้อง
อาจส่งผลกระทบต่ออุปกรณ์และร่างกายมนุษย์

เรามีความสำเร็จมากมายและยืนยันว่า
ปลอดภัยสำหรับการใช้งาน

แต่อ่านข้อควรระวังอย่างรอบคอบ
และใช้อย่างถูกต้อง

ความเข้มข้นของOzone ในสภาพแวดล้อมการทำงาน

 1. 0.1ppm หรือน้อยกว่า (8 ชั่วโมงต่อวันงานเบา ๆ 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์) แนะนำโดย Japan Society for Occupational Health
 2. ห้ามเข้าระหว่างอากาศOzoneเป่าออก
  ความเข้มข้นของOzoneสูงเกินกว่าที่อนุญาต
  ในระหว่างที่มีการเป่าลมOzone
  ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีคนอยู่ก่อนใช้
  อย่าเข้าไปในห้องเป็นเวลา 2 ชั่วโมงหลังจากสิ้นสุดการเป่า

   

 3. ก๊าซระเหยจากน้ำOzone
  มีการระเหยของก๊าซOzoneเล็กน้อยจากน้ำOzone
  ความเข้มข้นของOzoneจะเพิ่มขึ้นเมื่อใช้เป็นเวลานานในที่แคบ
  ระบายอากาศบ่อยๆ.
 4. ผลกระทบOzoneต่ออุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวก
  ทดลองกับผลกระทบของโอโซน
  เครื่องใช้ในครัวทั่วไป
  ไม่มีการส่งเสริมการเสื่อมสภาพ / การกัดกร่อนอย่างมีนัยสำคัญ
  โดยใช้น้ำโอโซน
  ยางและโลหะ
  อาจเสื่อมสภาพเร็วขึ้นหรือเป็นสนิม
  ใกล้โอโซนแอร์
 5. ใช้ทำความสะอาดอาหาร
  Ozoneได้รับการยอมรับว่าเป็นวัตถุเจือปนอาหาร (สารเติมแต่งที่มีอยู่)
  ใช้เป็นผักสดและละลายน้ำ
  การฆ่าเชื้อส่วนผสม
  น้ำOzoneใช้ล้าง ฯลฯ
  ปฏิบัติตาม "คู่มือการจัดการสุขอนามัยสถานที่ปรุงอาหารขนาดใหญ่ (ประกาศกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการ)
 6. ทดสอบผลิตภัณฑ์ปฏิกิริยาของน้ำOzoneและผงซักฟอก
  เกิดหรือไม่ก๊าซพิษเนื่องจากปฏิกิริยาระหว่างน้ำOzone
  กับผงซักฟอกที่ใช้ทั่วไป
  ขอยืนยันว่าไม่มีปัญหา
  แต่เรายังไม่ได้ทำการทดสอบปฏิกิริยากับผงซักฟอกทั้งหมด ฯลฯ
Gas NOx Cl2 SOx
Standard 0.06ppm less than 0.005ppm less than 0.005ppm

 

Bleach 0.015ppm less than 0.005ppm less than 0.005ppm
Alcoholic detergent 0.008ppm less than 0.005ppm less than 0.005ppm
Synthetic detergent 0.015ppm less than 0.005ppm less than 0.005ppm

 

สำหรับการพิมพ์