เดินและก้าวไปอีกขั้น

Re-Born ฆ่าเชื้อป้องกัน

Re-Born : ฆ่าเชื้อป้องกัน วิธีฆ่าเชื้อโรคสไตล์ญี่ปุ่น

 • COVID-19ผลปิดใช้งานสูงสุด
 • ลดเสี่ยงของผู้ปฏิบัติงานฆ่าเชื้อโรค
 • สังคมที่ปลอดภัยและอุ่นใจ

ทั่งสามข้อนี้เป็นแนวทางวิธีที่ใครๆก็สามารถทำได้ง่ายๆ

Re-Born คืออะไร?

ลดภาระการทำงานพร้อมกับเพิ่มประสิทธิภาพ

ozone_kunjyou_th
yakuzai_shoudoku_th
kuukan_flora_th
previous arrow
next arrow

ปัญหาที่แก้ไขไม่ได้

ความผิดพลาดจากคน (บกพร่อง,ไม่สม่ำเสมอ)

ฆ่าเชื้อโรคในอากาศ

ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อของผู้ปฏิบัติงาน etc...

"Re-Born" คลอบคลุมถึงงานเหล่านี้ด้วยวิธีฆ่าเชื้อโรคสไตล์ญี่ปุ่น

ทำไมต้องใช้ Re-Born

"ป้องกันความกังวล ในการทำงานฆ่าเชื้อโรค"

บริการฆ่าเชื้อต่างๆออกมาเยอะๆ

ใช้น้ำยาและอุปกรณ์หลากหลาย

แต่ละรายของผู้ให้บริการ
เนื้อหาไม่เหมือนกัน

ทั้งลูกค้า / ผู้บริการ
สับสนว่าวิธีฆ่าเชื้อโรคได้ดีและมีผลที่สุดอันไหน? 

กังวลว่าวิธีนี้มีผลจริงหรือ?

จะเกิดความเสี่ยงอะไรขึ้น หากผู้รับผิดชอบและผู้ปฏิบัติงานไม่ตระหนักถึงความเสี่ยงในการติดเชื้อ

ทำการฆ่าเชื้อโรคไปพร้อมกับขจัดความกังวลใจ

ผลRe-Born

fuan
economic_pro_200-300pix
ozon_p05
previous arrow
next arrow

มอบสิ่งดีที่สุดด้วยประสบการณ์

 • คัดสรรอุปกรณ์และน้ำยามีประสิทธิภาพสูงสุด
  จากข้อมูลในญี่ปุ่น
 • ทำวิธีดีที่สุดไม่อันตรายหรือสิ้นเปลือง
 • ทำมาตรฐานและขั้นตอน
  สำหรับไม่ว่าใครจะทำ
  ก็ให้ผลลัพธ์เดียวกันและเสร็จสิ้นการทำงาน

นำไปสู่งานแบบลูกผสม Hybrid

แนวคิดข้อดีและผลลัพธ์

 • เกินไปกว่ามาตรฐานโลกวิธีการบำบัดฆ่าเชื้อโรคของญี่ปุ่น
 • ตามมาตรฐานสะอาดและสุขอนามัยของญี่ปุ่น
 • งานแบบ Hybrid จะได้ออกมาดังนี้
  1. การประมวลผล 3D (3มิติ)ไม่ใช่แค่บนพื้นผิวเท่านั้น
  2. ลดเสี่ยงคนงาน
  3. ให้ประสิทธิภาพสูงสุด

Re-Bornกระบวนการ

1. รมOzon

Ozon ค่า CT 60
ไม่ให้ไวรัสแพร่กระจาย
โดยใช้เวลาสั้นๆในพื้นทีโล่งกว้างไม่มีผู้คน

ใช้เครื่องผลิตOzon
ตั้งค่า Ozone CT 60เต็ม
สำหรับพื้นที่ขนาดใหญ่ในเวลาอันสั้น

การเสริมซึ่งกันและกัน
ด้วยงานฆ่าเชื้อโรคซึ่งเป็นกระบวนการที่สอง

อุปกรณ์ : เครื่องกำเนิดไอออนพลาสม่า Tiger

 

2. ฆ่าเชื้อใช้น้ำยา

ที่คนสัมผัส, ที่ไวรัสกระจัดกระจาย

ฆ่าเชื้อและทำความสะอาดได้ในเวลาเดียวกัน

น้ำยา
1. เรามีdata จริงที่อ้างอิงการยับยั้งไวรัส
2. ไม่ส่งผลเสียหายต่อวัตถุ(ไม่ทำให้เปลี่ยนสี /เปลี่ยนรูปร่าง ฯลฯ )
ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์(Accelerated hydrogen peroxide)
Oxylite PRO

ทำงานคุณภาพดีขึ้นของงาน Ozon

 

3. ปรับ Space Flora

ฉีดสเปรย์น้ำยาปรับสภาพอากาศที่
สร้างจากแบคทีเรียชนิดดีตามขนาดของพื้นที่

ทำให้อากาศเป็นมาตรฐานโดยใช้แบคทีเรียที่ดี
ของพื้นที่ที่ถูกทำลาย
โดยงานฆ่าเชื้อ

น้ำยาน้ำยาฟอกอากาศ Bio, น้ำยาฟอกอากาศ GranBioAir

ป้องกันด้วยการฆ่าเชื้อ

 

คงสภาวะอากาศ ที่ทำให้เชื้อแบคทีเรียร้ายหรือไวรัสเกิดขึ้นยาก

ป้องกันไม่ให้เกิดแบคทีเรียร้าย

แนวคิดที่คงสภาพอากาศให้ไม่เอื้ออำนวยต่อการเกิดเชื้อแบคทีเรียร้ายหรือไวรัส

ไม่ใช่การป้องกันไม่ให้เชื้อโรคหรือไวรัสแพร่กระจาย
แต่เป็นการสร้างสภาพแวดล้อมที่เชื้อโรคหรือไวรัส
ไม่สามารถอยู่อาศัยได้ต่างหาก

ตัวอย่างฆ่าเชื้อป้องกัน

พื้นที่ขนาดใหญ่-รมOzon

กระบวนการทำงาน : รมOzon
ขนาดของพื้นที่ : พื้นที่ขนาดใหญ่
อุปกรณ์ที่เหมาะสม : สถานที่ปิดและมีคนเยอะ ex)สถานที่จัดคอนเสิร์ต

พื้นที่ขนาดเล็ก-น้ำยา

กระบวนการทำงาน : ทำความสะอาด ใช้คนใช้น้ำยา
ขนาดของพื้นที่ : พื้นที่ขนาดเล็ก
อุปกรณ์ที่เหมาะสม : ร้านเล็กๆที่มีลูกค้าไม่เยอะแต่มีเสมอ ex): ร้านโทรศัพท์มือถือ

บริเวณที่วางนิ้วสัมผัสบ่อยๆ-รมOzonและ ใช้คนใช้น้ำยา

กระบวนการทำงาน : รมOzonและใช้คนใช้น้ำยา
ขนาดของพื้นที่ : ทุกขนาด
อุปกรณ์ที่เหมาะสม : "บริเวณสถานที่แตะสัมผัสมากคนเข้าออกมาก ex:) ร้านอาหาร

ความเหนือกว่าของRe-Born

การป้องกันการติดเชื้อในอากาศ

คุณสามารถจัดการฟอกอากาศในอาคารด้วยต้นทุนต่ำ
สำหรับสถานที่จัดงานที่มีผู้คนจำนวนมากมารวมตัวกัน

ฆ่าเชื้อด้วยการรมโอโซนจากวันก่อน และแม้กระทั่งในระหว่างงานในวันที่มีสุขอนามัยก็สามารถรักษาได้ด้วยการสร้างโอโซนที่มีความเข้มข้นต่ำ

ทำให้เชื้อแบคทีเรียร้ายเกิดขึ้นยาก

จำนวนของแบคทีเรียสามารถมีอยู่ในที่จำกัด รวมทั้งแบคทีเรียที่เป็นประโยชน์และเป็นอันตราย

หากจำนวนแบคทีเรียทั้งหมดนี้มีแบคทีเรียที่เป็นประโยชน์เกือบ 100% จะไม่มีแบคทีเรียที่เป็นอันตรายเกิดขึ้นได้

โดยการป้องกันการสร้างแบคทีเรียที่เป็นอันตราย คุณสามารถป้องกันการติดเชื้อผ่านจุดสัมผัสได้
เพื่อรักษาสุขอนามัยบนพื้นและผนังโดยการเพิ่มแบคทีเรียที่เป็นประโยชน์ คุณสามารถรักษาพื้นที่สุขอนามัย

สำหรับการพิมพ์